V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BROŽOVÁ, Kateřina

Kateřina BROŽOVÁ (* 9. 2. 1968 Praha)  – herečka a zpěvačka; dcera primabaleríny ruského původu Jeleny Kovalevské a houslisty Zdeňka Brože (* 1932), bývalá manželka podnikatele Zdeňka Tomana (* 1961). Poté, co absolvovala herectví na DAMU (1991), byla devět sezon členkou Divadla na Vinohradech. Od roku 1997 hostuje v Hudebním divadle v Karlíně (Anděl s ďáblem v těle, Někdo to rád horké) a účinkuje v muzikálových produkcích (Galileo, Bídníci). Diváci v kinech ji zatím mohli vidět pouze v úloze zamilované Hanky v prázdninovém příběhu vodáckého oddílu Stav ztroskotání (1983) V. Olmera a v epizodce filmu Kamarád do deště (1988). K rychlému vzestupu její popularity došlo zásluhou tv. obrazovky, kterou si podmanila postavami atraktivních osudových plavovlásek v seriálech Život na zámku (1995, 1999) a Pojišťovna štěstí (2004, 2006, 2008). Kromě herectví a dabingu se prosadila jako popová zpěvačka a v poslední době poutá pozornost tisku jak rodinnými problémy, tak koketováním s politickou kariérou, na níž záhy rezignovala.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!