V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ANÝŽOVÁ, Helena

Helena ANÝŽOVÁ (* 21. 8. 1936 Plzeň, † 23. 8. 2015 Praha)  – kostýmní výtvarnice a příležitostná herečka; manželka divadelního fotografa Jaromíra Svobody (1917-1992) a matka tanečnice a performerky Antonie Svobodové (nar. 1973). Studovala na jedenáctileté střední škole v Plzni a od roku 1969 spolupracuje jako kostýmní výtvarnice s Divadlem F. X. Šaldy v Liberci a Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích. Svými návrhy kostýmů obohatila také několik stěžejních děl české i slov. kinematografie (Kristove roky, 1968; Zbehovia a pútnici, 1968; Žert, 1968; Vtáčkovia, siroty a blázni, 1969; Kalamita, 1981). Díky jejímu zajímavému vzhledu (ostře řezaná tajuplná tvář s melancholickým pohledem) ji filmaři několikrát využili i herecky. Vedle epizodních film. rolí (Délka polibku devadesát, 1965; Mučedníci lásky, 1966; Spalovač mrtvol, 1968) ztvárnila před kamerou jednu z ústředních postav majících několik podob (babička/Elsa/matka/rusovláska) v Jirešově poetickém hororu podle Nezvalova románu Valerie a týden divů (1970). Naposledy ji Jan Švankmajer obsadil jako stařenu s hřebenem do svého filozofického hororu Šílení (2005).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!