V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

REJCHRT, Miloš

Miloš REJCHRT (* 19. 10. 1946 Ostrava)  – evangelický duchovní; otec hudebnice L. Rejchrtová. Pochází z rodiny kazatele. Vystudoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze (1970) a působil jako vikář v České Lípě. Pro své politické postoje byl roku 1972 zbaven státního souhlasu a do roku 1989 pracoval jako dělník a topič. Zapojil se do hnutí spojeného s Chartou 77 (1980–81 byl jejím mluvčím). Po roce 1989 se opět stal farářem Československé církve evangelické v Praze, současně pracoval v redakci náboženského vysílání Českého rozhlasu (1993–99) a poté jako pedagog. Díky své morální autoritě zastává různé funkce ve vrcholných orgánech církevního i veřejného života. Věnuje se překladatelské, publicistické a písňové tvorbě duchovního zaměření. V kontextu jeho aktivit a činností se jeví jako jistá kuriozita role vojáka Alexeje s pověstí třídního nepřítele, kterého hrál v Jirešově film. adaptaci Kunderova románu Žert (1968). Rejchrtovy vyhraněné názory i životní osudy shrnuje kniha rozhovorů O něco svobodněji (2002). Prezident republiky mu udělil Medaili Za zásluhy I. stupně (2001).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!