V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

REIF, Oleg

Oleg REIF (* 20. 9. 1928 Úvaly, okres Český Brod, † 24. 10. 2011 Praha)  – herec, dramatik, scenárista a režisér; otec filmového režiséra Oskara Reifa (* 1959). Pocházel z ruské aristokratické rodiny, která po bolševické revoluci 1917 emigrovala do Československa. Jeho otec však byl po roce 1945 odvlečen a třináct let vězněn v gulagu na Sibiři. On sám měl být knězem, ale náhodné účinkování ve filmu Preludium (1941) ho přivedlo k filmu a divadlu. Hereckou dráhu zahájil roku 1943 v Dismanově rozhlasovém dětském souboru a od 40. let hrál chlapecké role ve filmech (Kluci na řece, 1944; Nezbedný bakalář, 1946; Alena, 1947; Siréna, 1947; Červená ještěrka, 1948; Na dobré stopě, 1948; Kavárna na hlavní třídě, 1953; Botostroj, 1954). V řadě film. epizodek se objevoval i později, např. jako krejčí (Dařbuján a Pandrhola, 1959), harmonikář (Černá sobota, 1960), lékárník (Florián, 1961), malíř (Každá koruna dobrá, 1961), brigádník (Lucie, 1963), družstevník (Tři chlapi v chalupě, 1963), příslušník StB (Transit Carlsbad, 1966), inspicient v divadle („Pane, vy jste vdova!“, 1970), telefonista (Na kolejích čeká vrah, 1970), úlisný zasloužilý umělec (Díky za každé nové ráno, 1994) a impotentní lord (Kameňák, 2003; Kameňák 2, 2004; Kameňák 3, 2004). Po válce vystřídal řadu div. angažmá v Praze (Realistické divadlo, Divadlo V+W, Divadlo na Vinohradech, Divadlo E. F. Buriana, Rokoko) a Karlových Varech (1948–51, 1953–59). Roku 1956 napsal dvě satirické hry Stalo se včera a Jak na ně, které sám inscenoval v divadle v Karlových Varech. Pro televizi (kde mj. hrál v seriálech Draculův švagr, 1996; Případy detektivní kanceláře Ostrozrak, 2000) natočil přes padesát dokumentárních a hraných filmů, jimiž vzdal hold významným osobnostem českého divadla, filmu i sportu (např. Hvězdy na zemi, 1968; Padesát startů, 1971; Vyznání filmem, 1974; …a řeka mu zpívala, 1976; Oblázky z celuloidu, 1978; Díky, pane Kříženecký, 1978; Modravých dálek volání, 1984; Hrdinové z antuky, 1993; Sherlock Holmes v Pánském klubu aneb Dreyfus zasahuje, 1994). Jako někdejší aktivní sportovec (kopaná, lehká atletika) organizoval v 50. a 60. letech různá sportovní utkání známých herců a zpěváků. Je autorem vzpomínkových knih Hvězdné střípky (1996) a Hvězdné střípky 2 (1997). Obsáhlé heslo mu věnovali autoři slovníku Český film – režiséři-dokumentaristé (2009).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!