V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RAZOV, Saša

Saša RAZOV vl. jm. Ladislav Kožušníček (* 14. 2. 1893 Kojetín, † 23. 5. 1956 Most)herec, písničkář, kabaretiér a textař; otec herečky R. Razovové. Po absolvování vyšší průmyslové školy pracoval jako technický úředník ve strojírenství, ale záhy odešel k pražskému kabaretu U Labutě (1912–14). Po vojenské službě a vzniku republiky působil v brněnské Červené sedmě a Hašlerově kabaretu v Lucerně (1918–30), pak vystřídal různé scény v Olomouci (České divadlo), Prostějově (kabaret Nebojsa) a Praze (Červené eso). Od roku 1945 byl loutkohercem, nejprve krátce v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích a pak v Městském divadle Most (1946–54). Hojně se věnoval psaní pro divadlo (především zpěvohry), písničkářství a překladům operetních libret. Hrál ve dvou němých filmech (Proč se nesměješ, 1922; Píseň života, 1924) a v patnácti filmech zvukových, ale jen zřídka překročil rámec epizodních rolí. Rejstřík jeho figurek zahrnoval mj. důstojníka (Miláček pluku, 1931), drába (Psohlavci, 1931), tiskařského sazeče (Karel Havlíček Borovský, 1931), detektiva (Tisíc za jednu noc, 1932; Štvaní lidé, 1933), dirigenta (Řeka, 1933), listonoše (U svatého Antoníčka, 1933) anebo jako reportér v komedii M. Friče Hrdina jedné noci (1935), který se dočkal i německé verze. Toho roku se ale objevil před kamerou naposled jako vojín v životopisném snímku Milan Rastislav Štefánik (1935). Na film ovšem nezanevřel, je autorem námětu kmochovského snímku To byl český muzikant (1940), napsal písně a kuplety do více než dvaceti filmů (nejúspěšnější Silnice šedivá z filmu Řeka). Spolupracoval také s rozhlasem.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!