V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RAVA, Jaroslav

Jaroslav RAVA (* 12. 6. 1932 Pošná, okres Pelhřimov, † začátek září 2000 Jihlava)  – herec; bývalý manžel herečky Naděždy Ravové (* 1933). Jako absolvent JAMU (1956) hrál v Šumperku (1956–58, 1961–62), mezitím však pracoval také jako jevištní technik v Městských divadlech pražských. Od roku 1962 až do odchodu na odpočinek (1993) byl nepřetržitě členem Horáckého divadla v Jihlavě. Na plátnech kin se objevil pouze jednou v malé úloze řidiče Lojzy na stavbě přehrady v psychologickém snímku J. Menzela Kdo hledá zlaté dno (1974). Výraznější kreace vytvořil na tv. obrazovce ve filmech V. Drhy Prosté krutosti (1993) a Na krásné vyhlídce (1995) a kde objevil se také v seriálech (Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Detektiv Martin Tomsa, 1995; Četnické humoresky, 2000).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!