V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BROŽÍK, Emanuel

Emanuel BROŽÍK (* 10. 8. 1887 Zvánovice u Říčan, okres Praha-východ, † 28. 12. 1936 Praha)  – skladatel, libretista, textař, herec, divadelní dramaturg a filmový scenárista. Po studiu reálky v Karlíně se vzdělával v hudbě u Ondřeje Horníka (1905–07), pak byl členem operního souboru Městského divadla Královských Vinohrad (1908–19). Po jeho zrušení byl nejprve tajemníkem, pak do roku 1932 dramaturgem Vinohradské zpěvohry. Spolupráci s filmem navázal nejprve jako herec drobnými úlohami (Únos bankéře Fuxe, 1923; Dobrý voják Švejk, 1926; Hrdina jedné noci, 1935) a pak ji rozšířil jako autor námětů a scénářů (Aničko, vrať se!, 1926; Komediantská princezna, 1936). Věnoval se psaní a překládání operetních libret, komponování popěvků a tanečních skladeb a psaní písňových textů, z nichž některé zazněly ve filmech C. a k. polní maršálek (1930), Miláček pluku (1931) a Jsem děvče s čertem v těle (1933).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!