V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RAUŠER, Jaroslav

Jaroslav RAUŠER (* 9. 9. 1904 Brno, † 6. 6. 1975 Praha)  – herec. Už během studia herectví na Státní konzervatoři v Brně (1924–27) hrál v různých divadlech. Vystřídal kratší angažmá v Národním divadle Brno (1927–29) a na pražských scénách (Uranie a Švandovo divadlo), než na delší dobu zakotvil v Českém divadle v Olomouci (1930–45). Po osvobození byl opět členem Národního divadla Brno (1945–48), Krajského oblastního divadla v Olomouci (1948–55) a Městských divadel pražských (1955–75). Do kinematografie vstoupil titulní rolí proradného továrníka Leopolda Habětína v Gajerově dramatu Pan Habětín odchází (1949). Film mu připravil ještě dvanáct vedlejších postav mužů z vyšších společenských a vojenských kruhů: důstojníci nacističtí, respektive rakousko-uherští (Malý partyzán, 1950; Transport z ráje, 1962; Hlídač dynamitu, 1960; Hvězda zvaná Pelyněk, 1964), ředitel (Nevěra, 1956), inženýr (Vina Vladimíra Olmera, 1956), primář (Život pro Jana Kašpara, 1959), advokát (Mstitel, 1959) a policejní prezident (Pěnička a Paraplíčko, 1970). Stejné typy vytvořil na tv. obrazovce, např. v inscenaci Bratři Riccové (1969), a seriálech Sňatky z rozumu (1968) a Hříšní lidé Města pražského (1968–69).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!