V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RAUS, Martin Artur

Martin Artur RAUS vl. jm. Augustin Sauer (* 3. 5. 1910 Praha, † 1. 8. 1966 Praha)  – herec. Jako patnáctiletý začínal v ochotnických a zpěváckých kroužcích a v letech 1928–30 vystupoval jako klaun s cirkusy ve Francii, Německu, Alžíru a Tunisu. Po návratu působil krátce v Pražském dětském divadle M. Mellanové (1935), vystudoval dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze (1940) a do konce války hrál v Divadle Anny Sedláčkové a ve Východočeském divadle v Pardubicích. První poválečné období prošel pražskými scénami (Intimní divadlo, Realistické divadlo a Divadlo V+W) a poslední angažmá před odchodem do důchodu strávil v Divadle Umění lidu Karlín, respektive Hudebním divadle v Karlíně (1948–62). Film. křest absolvoval epizodkou studenta Pechláta ve Vávrově adaptaci Mrštíkova románu Pohádka máje (1940). V následujících dvaceti filmech se objevil v drobných úlohách, např. jako novinář (Bláhový sen, 1943), úředník (Pan Habětín odchází, 1949), komorník a sluha (Počestné paní pardubické, 1944; Císařův pekař – Pekařův císař, 1951), nacista (Velký případ, 1946; Akce B, 1951), šlechtic (Hrátky s čertem, 1956) a naposledy se na film. plátně představil svou největší rolí, a to jako císařský důstojník Zemanově protiválečném snímku Bláznova kronika (1964). Byl značně činný před rozhlasovým mikrofonem, naopak jen okrajově na tv. obrazovce. Literárně přispíval do časopisů TrnTramp.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!