V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RATHOVÁ, Jindřiška/Jindra

Jindřiška/Jindra RATHOVÁ (* 1. 8. 1938 Praha)herečka. Vystudovala herectví na DAMU (1962) a až do odchodu do zahraničí po srpnové sovětské okupaci roku 1968 byla členkou souboru Divadla pracujících v Gottwaldově. Vedle krátké jevištní činnosti jí bylo dopřáno poměřit několikrát herecké schopnosti s objektivem film. kamery. Nejprve ji obsadil student FAMU Juraj Jakubisko do svého školního snímku Mlčení (1963). Podmínky profesionálního natáčení poznala až pod vedením K. Kachyni, v jehož poetické fresce z moravského venkova na konci války Ať žije republika (1965) hrála manželku pacholka Cyrila Vitlicha (G. Valach), donuceného svými spoluobčany k sebevraždě za údajnou kolaboraci. Manželský pár Březinových, nepřímo zodpovědných svou bezohledností za smrt starého příbuzného (Z. Štěpánek), vytvořila s V. Besserem v Gajerově středometrážním filmu Horký vzduch (1965). Následovaly už jen okrajové roličky vesnické ženy v Noci nevěsty (1967) K. Kachyni a zapisovatelky ve Zločinu v šantánu (1968) J. Menzela.

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!