V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RAPAIČOVÁ, Ida

Ida RAPAIČOVÁ (* 22. 8. 1943 Bratislava)slovenská herečka. Nejprve vystudovala klavírní hru na bratislavské konzervatoři (1963) a pak herectví na VŠMU (1967), po jejímž absolvování se hned stala členkou činohry Nové scény v Bratislavě. Na jevišti se vyprofilovala v charakterní herečku, jejíž dominantní linii postav tvoří mnohovrstevnaté, dramaticky vypjaté charaktery hrdinek s tragickými podtóny (Skřivánek, Tři sestry, Macbeth, Višňový sad). Uplatnila se však i v komediálním a muzikálovém repertoáru (West Side Story). Dva roky dělala konferenciérku bratislavského tv. pořadu Vlaštovka. Před kamerou debutovala výraznými rolemi vitálních moderních dívek svěžího půvabu a nekompromisního jednání v českých filmech: nastávající učitelka v Helgeho psychologickém dramatu Stud (1967) a studentka Eva v Balíkově psychologickém snímku podle románu Jaroslava Havlíčka Ta třetí (1968), kde jí byl partnerem V. Voska. Tento typ, který odrážel postavení ženy v současné společnosti a její zodpovědný postoj k lidským hodnotám, vytvořila také v dalších Balíkových snímcích V každém pokoji žena (1974), Zrcadlení (1977) a Atomová katedrála (1984). Menší úlohy dostala i ve slov. filmech Rekviem za rytierov (1970), Skrytý prameň (1973), Pacho, hybský zbojník (1975), Tušenie (1982) a Predčasné leto (1982). Díky vynikajícím hlasovým dispozicím s bohatým výrazovým rejstříkem se uplatnila rovněž i v rozhlase a dabingu. Vyučovala na Fakultě dramatických umění Akademie umění v Banské Bystrici (1997–2007). Roku 1988 získala titul Zasloužilá umělkyně.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!