V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RANOŠOVÁ, Štěpánka

Štěpánka RANOŠOVÁ provdaná Koutná (* 14. 10. 1926 Ostrava-Mariánské Hory)  – herečka. V prvních poválečných měsících byla v Ostravě spoluzakládající herečkou Divadla mladých (1945–47), do jehož souboru se vrátila po krátké zastávce v Beskydském divadle v Novém Jičíně (1947–48). Své ostravské domovské scéně, která během desetiletí změnila několikrát jméno (mj. Městské divadlo mladých, Divadlo Petra Bezruče), zůstala věrná až od odchodu na odpočinek. V Ostravě po celou dobu intenzivně spolupracovala s tamním rozhlasem a studiem ČST (např. seriály Dispečer, 1971–72; Kamenný řád, 1976). Ve filmu se uplatnila pouze dvakrát. Kromě epizodky ženy v okně v psychologickém dramatu V. Čecha Sedm havranů (1967) to byla postava manželky hlavního hrdiny ing. Rataje (D. Ožana), jemuž je svěřeno vedení atomového programu v hutnicko-strojírenském podniku, v Kačerově filmu Město mé naděje (1978). Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (1996).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!