V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RANDÁR, Luděk

Luděk RANDÁR (* 17. 7. 1958 Olomouc)  – herec. Od devíti let navštěvoval dramatický kroužek při LŠU a toužil stát se hercem. Na matčino přání však nejprve vystudoval střední ekonomickou školu, teprve potom absolvoval herectví na JAMU (1982) a stal se členem Divadla pracujících v Gottwaldově, respektive Městského divadla Zlín, kde působí dodnes. Z desítek jeho jevištních kreací vynikají zejména titulní postavy Shakespearových dramat (OthelloHamlet) a Shafferův Amadeus. Pro film a televizi ho objevil režisér V. Drha, jehož pokyny před kamerou se řídil poprvé jako učitel v lyrické komedii Do zubů a do srdíčka (1985). Pod Drhovým vedením vytvořil dále s N. Boudovou pár věčně se miliskujících manželů Trmalových v adaptaci Páralova románu Muka obraznosti (1989) a s D. Vávrovou dvojici rodičů malého Antonína (Miroslav Ballek) v nostalgické komedii Početí mého mladšího bratra (1999). V. Drha ho obsadil rovněž do tv. inscenace Bydlela v hotelu U andělů (1992) a později se na obrazovce objevil v hororovém seriálu Strážce duší (2004) a nechyběl ani v seriálu Četnické humoresky (2000). Po delší odmlce se na plátně objevil jako doktor v psychologickém snímku Proměny (2009) debutujícího Tomáše Řehořka.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!