V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RAJMONTOVÁ, Kateřina

Kateřina RAJMONTOVÁ rozená Burianová (* 30. 3. 1946 Praha)  – herečka; dcera divadelníka a hudebníka E. F. Buriana (1904–1959), bývalá manželka divadelního režiséra Ivana Rajmonta (* 1945) a matka herce F. Rajmonta. Pochází z rodiny s bohatou hudební a div. tradicí. Po absolvování herectví na DAMU (1967) a tříměsíčním angažmá v Divadle Petra Bezruče v Ostravě působila v Divadle Vítězného února v Hradci Králové (1967–71) a pražském Divadle E. F. Buriana (1973–91); současně hrála v Činoherním studiu v Ústí nad Labem (1983–84). Od roku 1991 je členkou činohry Národního divadla v Praze. Od křehkých dívčích typů se vypracovala na charakterní herečku tragického zaměření. Ve filmu debutovala vedlejší úlohou tuzexové slečny Boženky Voráčkové v Machově kriminální komedii Tři nevinní (1973). Další její činnost před kamerou byla velmi ojedinělá a zahrnovala pouze menší role ve filmech V. Chytilové Hra o jablko (1976), Otakara Vávry Příběh lásky a cti (1977), J. Herze Straka v hrsti (1983, 1988), a zejména V. Drhy, v jehož dílech hrála často společně se svým synem: jako první dvorní dáma (O třech rytířích, krásné paní a lněné kytli, 1996), podivínská němá sousedka Běla Brabcová (Početí mého mladšího bratra, 1999) a doktorka (Anglické jahody(2008). Bohatší repertoár jí tak nabídla televize v seriálech (Žena za pultem, 1977; Nemocnice na kraji města, 1977; Sanitka, 1984; Detektiv Martin Tomsa, 1995; a zejména její umírající maminka sestřičky Peškové ve Velmi křehkých vztazích, 2006–07) i tv. filmech, pohádkách a inscenacích (mj. O ševci Matějovi, 1973; Stojka po výplatě, 1974; Zlatá přadlena, 1975; Až bude padat hvězda, 1976; Veronika, prostě Nika, 1980; Viktor Veliký, 1987; Stříbrný a Ryšavec, 1998; Když chcípne pes, 2003). Publikovala sbírku básní V tichu (1997).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!