V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RAJMONT, Filip

Filip RAJMONT (* 9. 9. 1977 Praha)  – herec; syn herečky K. Rajmontové (rozené Burianové) a div. režiséra Ivana Rajmonta (* 1945), vnuk divadelníka a hudebníka E. F. Buriana (1904–1959). Rodinné prostředí s bohatou uměleckou tradicí přirozeně ovlivnilo jeho volbu hereckého povolání. Roku 1991 začal studovat na dramatickém oddělení Pražské konzervatoře, kterou však po dvou a půl letech opustil a hereckou praxi odstartoval účinkováním v tv. sitcomu Nováci (1995–96). Jako absolventa herectví na DAMU (2000) ho angažoval Vladimír Morávek do Klicperova divadla v Hradci Králové (Tři sestry, Ze života obludného hmyzu, Faust, Písek). Od roku 2005 působí jako herec ve svobodném povolání. V současnosti hostuje v Národním divadle, Divadelním spolku Kašpar, Divadle v Celetné a Divadle Viola (vzpomínková hra na E. F. Buriana Jsem tvého života amen). Před kamerou poprvé stanul jako osmiletý v Mášově filmu, který režisér použil ve své inscenaci Vivisekce v Laterně magice. Pro film ho skutečně objevil až režisér V. Drha, jenž ho obsadil do svých pohádek jako šaška (O třech rytířích, krásné paní a lněné kytli (1996) a sluhu Huberta (O perlové panně (1997), jako listonoše Jiřího Foučka do rodinné retrokomedie Početí mého mladšího bratra (1999) i do tv. titulů (Stříbrný a Ryšavec, 1998; seriál Detektiv Martin Tomsa, 1997). Výrazné vedlejší role vytvořil ještě ve filmech Začátek světa (2000), Zatracení (2002), Nuda v Brně (2003) a Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště (2005) a zatím naposled se představil jako „orgán“ v Drhově retrofilmu ze srpna 1968 Anglické jahody (2008) a estébák v psychothrilleru R. Špačka Pouta (2010). Největší „popularitu“ mu ale asi přinesla negativní role vychytralého intrikána Oskara Prokeše v seriálu Velmi křehké vztahy (2007–08).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!