V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RAFALSKÝ, Dimitrij

Dimitrij RAFALSKÝ (* 8. 10. 1930 Praha)  – herec. Po maturitě na pražském gymnáziu byl angažován do hereckého souboru Ukrajinského národního divadla v Prešově (1950–51). Od poloviny 50. let již herecky působil na českých oblastních scénách v Benešově (1954–55), Karlových Varech (1955–58), Hořovicích (1958–59) a Příbrami (1959–62). Pak se již herecky projevoval pouze ve filmu, kde hrál epizodky příslušníka VB (Puščik jede do Prahy, 1965), blázna (Kulhavý ďábel, 1968) a studenta (Těch pár dnů…, 1968). Nepřehlédnutelná však byla jeho role morfinisty Fenka (namluvil ho ale J. Kemr), jednoho ze zaměstnanců krematoria, které v Herzově kongeniální adaptaci Fuchsovy novely Spalovač mrtvol (1968) ovládne nacistický přisluhovač, ambiciózní a zvrácený pan Kopfrkingl (R. Hrušínský). Na tv. obrazovce si zahrál epizodu v seriálu Klapzubova jedenáctka (1967). Po emigraci (po roce 1969) pokračoval úspěšně ve film. i tv. kariéře (zatím má registrováno na 30 rolí, ponejvíce ve francouzských filmech a seriálech, mj. o komisaři Maigretovi s Bruno Cremerem v titulní roli), hraje většinou postavy slovanského, respektive ruského původu. Čeští diváci ho mohli vidět např. v Roninovi (1998) po boku Roberta De Nira či J. Třísky.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!