V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RADIMECKÝ, Jaroslav

Jaroslav RADIMECKÝ (* 23. 4. 1921 Choceň, okres Ústí nad Orlicí, † 1. 1. 1991)herec; manžel herečky E. Skálové. Začínal bezprostředně po 2. světové válce v Městském divadle Most, odkud po roce přešel na čtyři sezony do Středočeského divadla Mladá Boleslav. Roku 1950 posílil soubor Realistického divadla v Praze a od roku 1958 byl dlouholetým členem (od roku 1973 ředitelem) Městského oblastního divadla Kolín. Jeho jméno se začalo objevovat v titulcích filmů od poloviny 50. let, ale jen ve spojení s epizodními rolemi, např. úředníka (Nevěra, 1956), nočního portýra (Dobrý voják Švejk, 1956), horníka (Červnové dny, 1961), hospodského (Závrať, 1962), vrátného (Soukromá vichřice, 1967) a mistra z opravny (Po stopách krve, 1969). Během následujících dvaceti let se nepravidelně vracel před kameru v menších postavách postarších a starých vzdělaných mužů (Mladý muž a bílá velryba, 1978; Temné slunce, 1980; Hořký podzim s vůní manga, 1983; Černá punčocha, 1987), mezi kterými se nacházejí také dvě významné historické osobnosti: britský politik Neville Chamberlain (Dny zrady I, II, 1973) a český přírodovědec Jan Evangelista Purkyně (Veronika, 1985). Naposled se jako Jestřáb představil v česko-polské koprodukční pohádce Jestřábí moudrost(1989) V. Drhy. Na sklonku kariéry i života se objevil také na obrazovce v tv. filmu Případ se psem (1988). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1994).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!