V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BROŽ, Jiří

Jiří BROŽ (* 20. 1. 1939 Praha)herec. S hereckým vzděláním absolventa JAMU (1966) a roční praxí z libereckého Divadla F. X. Šaldy nastoupil roku 1967 do angažmá v Krajském divadle v Kolíně, kde zůstal jedenáct sezon. Od roku 1988 se věnuje herectví ve svobodném povolání. První zkušenost před kamerou získal jako představitel pacienta v tv. inscenaci Psychodrama (1964). Do české kinematografie se zapsal pouze třemi epizodními i vedlejšími rolemi v žánrově různorodých filmech normalizačního režiséra A. Kachlíka: dělnický předák a komunistický poslanec v silně tendenčním dramatu z historie KSČ Dvacátý devátý (1974), mladý vesničan Lojza, kamarád vnuka (S. Skopal) titulního hrdiny (B. Záhorský), v komedii Náš dědek Josef (1976), dělník Otin v psychologické dramatu s výrobní tématikou Na koho to slovo padne… (1979).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!