V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RABSKÝ, Václav

Václav RABSKÝ vl. jm. Rabiňák (* 30. 8. 1876 Praha, † 19. 3. 1951)  – herec; otec herečky Lídy Rabské-Velinské (1903–1969) a dědeček spisovatele Jaroslava Velinského alias trampského písničkáře Kapitána Kida (* 1932). Jako syn kočího a služky utekl v 16 letech z domova a připojil se k jakési herecké společnosti. Později působil ve smíchovské Aréně (1907–11) a u společnosti ředitele K. Želenského. Za 1. světové války sloužil jako šikovatel. Poté byl nějaký čas ve stálém angažmá v Olomouci, posléze v holešovické Uranii, kde (zpočátku jako „holešovický Vojan“) zůstal řadu let, vlastně až do zániku Uranie v zimě 1945, kdy dřevěná budova divadla vyhořela. Roku 1934 dokonce hostoval na jevišti Národního divadla jako doktor Beauvegard v inscenaci hry Benita Mussoliniho a Giovacchina Forzana Napoleonových sto dní. Za protektorátu působil jako suflér a „děvče pro všechno“ ve společnosti A. Hrušky. Po válce už angažmá nezískal. Ve filmu, kde se objevil pouze několikrát na rozhraní němé a zvukové éry, hrál zejména epizodní uniformované postavy: velitele ardenského četnictva (Krásná vyzvědačka, 1927), vězeňského dozorce (Tonka Šibenice, 1930), četníka (Černý plamen, 1930), legionáře (Třetí rota, 1931) a policejního inspektora (Obrácení Ferdyše Pištory, 1931). Pak ještě statoval v prvním českém barevném filmu, historickém dramatu Jan Roháč z Dubé (1947) V. Borského.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!