V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PYŠOVÁ, Petra

Petra PYŠOVÁ provdaná Schmalzová (* 19. 11. 1967)  – novinářka, moderátorka a manažerka. Odmalička projevovala herecké sklony. Ve čtrnácti letech se přihlásila na konkurs filmu Bota jménem Melichar režiséra Zdeňka Trošky, ale nevzali ji. O rok později, když se začal připravovat první díl trilogie z jihočeských Hoštic, vzpomněl si režisér, že zná dvě děvčata už z předešlého konkursu, takže jedna bude Blažena Škopkovic a druhá servírka Miluna. První z nich hrála Veronika Kánská a postava její intrikánské sokyně v lásce Miluny připadla P. Pyšové ve všech třech bláznivých situačních komediích Slunce seno, jahody (1983), Slunce, seno a pár facek (1989) a Slunce, seno, erotika (1991). Mezi tím vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK (1986–90) a stala se redaktorkou, zpravodajkou a moderátorkou zpráv a publicistických pořadů ČST a ČT (1990–95). Po mateřských povinnostech se vrátila roku 1998 na obrazovku, tentokrát TV Prima, kde uváděla politický diskusní pořad Nedělní partie. Od roku 2000 využívá zkušenosti z mediální sféry ve vysokých manažerských funkcích finančního a energetického sektoru (tajemnice představenstva v Komerční bance, vedoucí projektu nastavení Public Relations a komunikace eBanky a ředitelka Nadace Duhová energie společnosti ČEZ).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!