V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PYŠKO, Alexej

Alexej PYŠKO (* 6. 7. 1956 Ostrava)  – herec a divadelní podnikatel; bratr herečky Karly Pyškové-Matějové (* 1961). K herectví ani divadlu vůbec neinklinoval, ale po maturitě na havířovském gymnáziu byl přijat na DAMU, kterou mu kdosi doporučil. Jako její absolvent (1980) hrál sedm let ve Státním divadle v Ostravě (Dykův Krysař, Franci v Periférii, Čackij v Hoři z rozumu) o od roku 1988 je členem činohry Národního divadla v Praze, kde vyzrál ve výraznou osobnost skeptického romantika (Maryša, Deník ničemy, Zlý jelen, Jak se vám líbí, Sbohem Sokrate, Falkenštejn, Peer Gynt, podivní ptáci, Bloudění, Sen noci svatojánské, Pašije aj.). Hostuje však i na mimopražských scénách (České Budějovice, Liberec) jako Prosperov v Bouři. Na práci před kamerou si zvykl už během studií na DAMU, kdy začal hrát v televizi a ve filmu. Poprvé z plátna promluvil v uniformě příslušníka dopravní služby VB, jemuž se v komedii O. Lipského Vrchní, prchni (1980) svěří všetečný pan Pařízek (Z. Svěrák) s podezřením na podvodné jednání svého souseda (J. Abrhám). Klíčové nebyly ani jeho další film. role: zarostlého vojáka ve Vláčilově Pasáčkovi z doliny (1983), trenéra v Matulově hořké komedii Bloudění orientačního běžce (1986), hrdinova bývalého spolužáka v Cieslarově psychologicko-společenském dramatu Někde je možná hezky (1991), halapartníka v Jakubiskově pohádce Nesmrtelná teta (1993) a strohého lékaře z plicního sanatoria doktora Krála v Jirešově Učiteli tance (1994). Mnohem častějším návštěvníkem byl v tv. studiích, ať už jako představitel pohádkových princů a venkovských chasníků (Zlatý ostrov, 1989; Kdo probudí Pindruše?, 1989; Duch času, 1990; Usmívat se, prosím, 1991; Pohádka o touze, 1991; Husarská čest, 1991), nebo současných hrdinů v inscenacích (Poslední koncert, 1979; Nositelé zeměkoule, 1980; Služební cesta, 1980; Únosy bez výkupného, 1983; Tichá domácnost, 1986; Polom v bezvětří, 1987; Proč pláčeš, břízo bílá, 1991; Uzavřený pavilón, 1991; Markétin zvěřinec, 1998; Naše děti, 2001) a seriálech (Malé dějiny jedné rodiny, 1987; Arabela se vrací, 1990; Hříchy pro pátera Knoxe, 1992; Ordinace v růžové zahradě, 2005–06; Profesionálové, 2009). Poslední desetiletí se hojně věnuje dabingu (namlouvá např. amerického herce Bruce Willise) a podnikatelské činnosti v oblasti divadla. Jako spolumajitel div. agentury Schock se podílí na produkci Letních shakespearovských slavností na Pražském hradě. Roku 1999 založil vlastní div. agenturu AP-prosper. Je uměleckým ředitelem pražského Divadla Palace, kde příležitostně i režíruje (Motýli).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!