V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PŮLPÁNOVÁ, Božena

Božena PŮLPÁNOVÁ (* 31. 3. 1900 Praha, † 29. 10. 1968 Praha)  – herečka; manželka profesora Josefa Lukáše (1902–1975). Maturovala na reálném gymnáziu a navštěvovala FF UK v Praze (1919–22). Učila se zpívat v pěvecké škole H. Vetterové, ale brzy nalezla vlastní uměleckou cestu v recitaci poezie a v činohře. Začínala jako elévka v Národním divadle v Praze (1922–24) a po čtyřletém působení ve Švandově divadle se roku 1928 vrátila do Národního divadla, kde zůstala v angažmá až do odchodu na odpočinek (1961). Její herectví, které bylo silně ovlivněno počátečním studiem hudby, dosáhlo uměleckého vrcholu především v melodramatu. Většina jejích hrdinek byly sebevědomé, hrdé ženy, směřující vždy více k rozumu než k citovosti. Na film. plátně se objevila jen dvakrát, v menší úloze manželky venkovského hospodáře (J. O. Martin) v dramatu K. M. Walló Léto (1948) a jako sociální pracovnice v Blumenfeldově psychologickém dramatu Křižovatky (1959). Za německé okupace se zapojila do domácího odboje a byla vězněna na Pankráci a v Terezíně. Po osvobození se vedle herecké praxe soustředila také na publicistiku a pedagogickou činnost (vyučovala na konzervatoři a na DAMU). Obrazovka ji zachytila v tv. inscenaci Magdalena Dobromila Rettigová (1961).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!