V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BROŽ, Antonín

Antonín BROŽ (* 9. 9. 1895 Kunovice, okres Uherské Hradiště, † 22. 12. 1983 Ostrava)  – herec; syn herce a divadelního ředitele Karla Brože (1851–1925) a herečky Kateřiny Brožové (1861–1951), bratr hereček Růženy Opravilové-Brožové (1892–1976) a M. Brožové. Studoval u Leoše Janáčka ve varhanickém oddělení na Státní konzervatoři v Brně (1912–15). V roce 1915 narukoval do 1. světové války a studia již nedokončil. Po vzniku republiky nastoupil hereckou dráhu na jevišti Národního divadla v Brně a pak do konce války vystřídal angažmá v Ostravě (1922–40) a v pražské Uranii (1941–45). V poválečném období působil jako herec i režisér na severomoravských scénách (Český Těšín, Opava, Ostrava), kterým zůstal věrný až do odchodu do důchodu (1963). Film. ateliéry pracovně navštívil pouze čtyřikrát, aby před kamerou vytvořil nevelké role podnikatelů (Muži nestárnou, 1942; Zlatá žena, 1942; Paklíč, 1944) a děkana (Únos, 1952). Vedle hudebního a hereckého talentu byl také nadaným malířem akvarelů. Výbor z jeho vzpomínek byl publikován v posmrtně vydané memoárové knize jeho sestry Růženy Byla jsem kočovnou herečkou i královnou (krásy) (2010). Byl jmenován Zasloužilým umělcem (1959).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!