V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PTÁK, Dalibor

Dalibor PTÁK (* 31. 12. 1894 Brno, † 21. 2. 1960 Česká Kamenice, okres Děčín)  – klavírista a zpěvák; syn herečky M. Ptákové a operního pěvce Bohumila Ptáka (1869–1933). Odmalička skvěle hrál na klavír a zpíval. Jedno z jeho prvních angažmá bylo ve Vinohradské operetě, kde hlavně zpíval. V divadle se seznámil s mladým V. Burianem, s nímž od roku 1916 prošel řadu pražských kabaretů (Rokoko, Varieté, Červená sedma, Bum, Revoluční scéna) i venkovských scén jako klavírista doprovázející Burianovské parodické, imitátorské i jiné komické výstupy. S přibývající slávou V. Buriana však Ptákova pozice ustupovala do pozadí. Když si Burian roku 1925 otevřel vlastní divadlo, chvíli řídil tamní orchestr a psal hudbu k repertoárovým hrám. Po principálově boku a u klavíru se objevil i ve dvou filmech, frašce Funebrák (1932) K. Lamače a komedii M. Friče Baron Prášil (1940), kde prakticky zopakovali svá kabaretní čísla s napodobováním různých jazyků a hudebních nástrojů. V burianovské komedii J. Svitáka Přednosta stanice (1941) se před kamerou s V. Burianem nesetkal, mihl se jen v epizodce člena pěveckého sboru. Jako návštěvník vídeňské opery je zachycen ještě v Čápově melodramatu Tanečnice (1943). Po osvobození vystupoval na různých estrádách a na začátku 50. let opět s V. Burianem. Od roku 1952 působil krátce jako učitel v České Kamenici. Zcela zapomenut, v nicotných poměrech a s pocitem křivdy dožil na Děčínsku.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!