V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PTÁČEK, Vladimír

Vladimír PTÁČEK (* 29. 10. 1926 Lovčice u Čáslavi, † 5. 12. 1985)  – herec. Hned po osvobození vystřídal jednoroční angažmá v Jihočeském národním divadle v Českých Budějovicích, Beskydském divadle v Hranicích a zájezdovém Vesnickém divadle. V první polovině 50. let působil na oblastních scénách v Novém Boru, Pardubicích a Karlových Varech a od roku 1955 byl členem Východočeského divadla v Pardubicích. Do kinematografie vstoupil úlohou diverzanta ve společenském dramatu Štěpána Skalského Cesta hlubokým lesem (1963). S venkovským prostředím jsou spjaty i jeho další výrazné film. postavy: partyzán v psychologickém dramatu K. Kachyni Kočár do Vídně (1966), hostinský v komedii H. Bočana podle Páralovy novely Soukromá vichřice (1967), řezník Rabona v Jasného venkovské kronice Všichni dobří rodáci (1968), Mlynář v podobenství E. Schorma Den sedmý – osmá noc (1969), hajný Klabán v Gajerově dramatu Kateřina a její děti (1970), předseda JZD a otec ústředního hrdiny (J. Kraus) v dětském snímku Věry Plívové-Šimkové Lišáci – Myšáci a Šibeničák (1970). Tragikomickou polohu mu nabídla postava brigádníka Václava zvaného Mlíkař v adaptaci Hrabalových povídek Skřivánci na niti (1969) J. Menzela. Během 70. a 80. let vytvořil kolem dvou desítek vedlejších rolí v dětských filmech (Adam a Otka, 1973; Páni kluci, 1975; Odysseus a hvězdy, 1976; Brontosaurus, 1980, Neříkej mi majore, 1981), kriminálních dramatech (Výstřely v Mariánských Lázních, 1973; Vražedné pochybnosti, 1978; Diagnóza smrti, 1979) a psychologických příbězích (Šance, 1971; Hřiště, 1975; Pasiáns, 1977), i v komediích (Dívka na koštěti, 1971; Jak utopit doktora Mráčka, 1974; Příště budeme chytřejší, staroušku!, 1982).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!