V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PŘÍHODA, Josef Ferdinand

Josef Ferdinand PŘÍHODA (* 24. 9. 1888 Praha, † 18. 12. 1965 Praha)  – herec; bratr herce Františka Příhody (1881–1968) a otec herečky Olgy Příhodové (1910–199?). Po konzervatoři hrál u různých div. společností (1906–08), jako operetní komik vystupoval v Aréně (1909–13), působil u Východočeského divadla a na různých pražských scénách, např. v kabaretu U bílé labutě (1917–19), v karlínském Divadle Varieté (1919), Apollu a Adrii (1923). Mnohem později byl členem spolku Sedmilháři. Napsal také několik zpěvoher. Po zesnulém K. Nollovi převzal na jevišti úlohu Švejka. Za okupace ho postihl zákaz div. a film. činnosti. Hrál v jednom němém (Květ ze Šumavy, 1927) a bezmála osmdesáti zvukových filmech epizodní role podsaditých chlapíků nižších a středních sociálních vrstev z městského i venkovského prostředí, jejichž škála činností a profesí byla velmi rozmanitá. Nalezneme mezi nimi třeba vojáka (Dobrý voják Švejk, 1931), podomka (Sedmá velmoc, 1933), šoféra (Z bláta do louže, 1934), hostinského (Maryša, 1935), fotografa (Tvoje srdce inkognito, 1936), hotelového vrátného (Panenka, 1938), listonoše (Zborov, 1938), obchodníka (Děvče z předměstí, 1939) a školníka (Prosím, pane profesore!, 1940). Některé postavy pocházely z venkova (Páter Vojtěch, 1936; Lízin let do nebe, 1937; Nevinná, 1939) a jiné se pohybovaly ve světě zábavy: klaun (Exekutor v kabaretu, 1933), herec (Slávko, nedej se!, 1938), komediant (Děti na zakázku, 1938), pouťový vyvolávač (Pozor straší, 1938), muzikanti (U svatého Matěje, 1939; Muzikantská Liduška, 1940) a div. ředitel (Vy neznáte Alberta?, 1940). Jen výjimečně se stal protagonistou, jako v případě majitele půjčovny loděk Josefa Rejska v komedii S. Innemanna Malostranští mušketýři (1932) a zedníka Kutila ve Svobodově komedii Cácorka (1935). Ani ve znárodněném filmu po roce 1945 se jeho herecká pozice a složení postav příliš nezměnily. Opět představoval nejčastěji drobné figurky vesničanů (Usměvavá zem, 1952; Plavecký mariáš, 1952; Z mého života, 1955; Obušku, z pytle ven!, 1955; Kohout plaší smrt, 1961), prodavačů (Robinsonka, 1956; Pohádka o staré tramvaji, 1961; Králíci ve vysoké trávě, 1961), starých řemeslníků a dělníků (Dovolená s Andělem, 1952; Dědeček automobil, 1956; Dařbuján a Pandrhola, 1959; Lidé jako ty, 1960), zřízenců (Přiznání, 1950; Kasaři, 1958), muzikantů (Písnička za groš, 1952; Káťa a krokodýl, 1965), hostinských (Táto, sežeň štěně, 1964), vrátných a recepčních (Hvězda jede na jih, 1958; Začít znova, 1963) nebo jen obyčejných dědků a penzistů.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!