V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PRÝMEK, Jiří

Jiří PRÝMEK (* 22. 4. 1933 Zbiroh, okres Rokycany)  – herec. Od počátku 50. let prošel oblastními divadly (Hořovice, Karlovy Vary, Jihlava), aby roku 1961 zakotvil v souboru Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Před kamerou mu nabídl první příležitosti režisér Jaromil Jireš ve třech zcela různorodých postavách: démonický Tchoř-konstábl v poetickém hororu podle Nezvalova románu Valerie a týden divů (1970), komisař gestapa Dorsch v okupačním dramatu …a pozdravuji vlaštovky (1972) a profesor v komedii Talíře nad Velkým Malíkovem (1977). Kromě epizodních rolí příslušníků různých uniformovaných složek (Krakonoš a lyžníci, 1980; Kalamita, 1981; Mrkáček Čiko, 1983) vytvořil na plátně také výraznou vedlejší úlohu mocichtivého majitele hotelu Simeona ve slovensko- jugoslávské tragikomedii Živka Nikoliče Smrť pána Golužu (1982). Na obrazovce ho mohli diváci vidět v tv. filmu Hodinky bez vodotrysku (1974).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!