V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PRUSZINSKÁ, Isida

Isida PRUSZINSKÁ vl. jm. Isabella Nováková, psána též Isa Nováková-Pruszyńska (* 23. 6. 1901 Postoloprty u Loun, † po 1952?)  – choreografka, hudební publicistka a překladatelka. V Praze studovala hudební teorii (u Františka Spilky a Jaroslava Řídkého), školila se též ve hře na klavír (u Karla Hoffmeistra) a v uměleckém tanci (u J. Nikolské a Isadory Duncanové). Jako tanečnice vystoupila v Umělecké besedě v Praze (1926), byla choreografkou v Městském divadle na Královských Vinohradech (1922–30). Působila jako překladatelka a hudební referentka v různých časopisech (Národní politika, Lidové noviny, Revue française de Prague, Praha v týdnu, Taneční revue aj.). Později byla zaměstnána jako referentka v Čs. rozhlase Praha (1948–52). V její vile natočil N. Mašek některé interiérové scény svého němého filmu Zpovědnice (1928), v němž vytvořila hlavní ženskou postavu nevěrné spisovatelovy manželky Laury.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!