V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PROKEŠ, Jan (2)

Jan (2) PROKEŠ (* 1934 Praha)  – dětský filmový herec. Vyrůstal v proletářském prostředí pražských Vysočan pouze s matkou a starší sestrou, neboť otec, pekařský dělník, zemřel, když mu byly sotva tři roky. Jako terciána vysočanského reálného gymnázia ho objevil režisér J. Krejčík, když hledal vhodného představitele pro dvanáctiletého hrdinu svého filmu Svědomí (1948). V tomto psychologickém dramatu o morálních dilematech vytvořil s přirozenou vnímavostí postavu terciána Jirky Doležala, který uvědomělým postojem přiměje svého otce (M. Nedbal) doznat vinu za náhodnou smrt malého chlapce a nést za ni následky. Před kamerou se uplatnil ještě ve dvou chlapeckých rolích, ale již jen epizodního rozsahu: jako plachtař v příběhu o sportovních plachtařích Vítězná křídla (1950) a student Klusáček v Krškově životopisném snímku Mikoláš Aleš (1951).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!