V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PROKEŠ, Jan (1)

Jan (1) PROKEŠ (* 26. 6. 1917 Kroměříž, † 23. 12.1985 Karlovy Vary)  – herec, manžel baletky Evy Havlíčkové-Prokešové (* 1933) a otec loutkoherce Jana Prokeše (* 1954). Začínal za okupace jako režisér a činoherní herec v brněnském kabaretu ARS (1942–45) a po válce krátce umělecky vedl Městské divadlo mladých v Brně (1945–46). Na tři roky se pak divadlu vzdálil a v herecké činnosti pokračoval jako člen oblastních divadel v Pardubicích (1949–50), Plzni (1950–59) a Karlových Varech, kde působil až do odchodu na odpočinek. Atmosféru film. natáčení zažil pouze jako představitel epizodních rolí ordnera v Makovcově dramatu Praha nultá hodina (1962), měšťana Umfaufa ve Vávrově historickém podobenství Kladivo na čarodějnice (1969), obyvatele pravěké osady zvaného Sysel ve Schmidtově trilogii z pravěku Osada Havranů (1977), Na veliké řece (1977) a Volání rodu (1977), číšníka Pažouta ve Smoljakově komedii Vrchní, prchni (1980) a člena bandy nájemného střelce Gomeze (F. Peterka) v Herzově gangsterské parodii Buldoci a třešně (1981).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!