V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PROCHÁZKOVÁ-MALÁ, Marie

Marie PROCHÁZKOVÁ-MALÁ (* po 1850?, † 1925)herečka; manželka operního pěvce-basisty a režiséra Josefa Malého (1852–1917) a matka herce E. Malého. Reprezentovala starší romantické herectví a jako představitelka tragických hrdinek prošla od 70. let 19. století div. společnostmi ředitelů Pavla Švandy ze Semčic, Vendelína Budila, Jana Pištěka, Ladislava Chmelenského, J. E. Sedláčka i kamennými scénami v Brně (Národní divadlo) a Praze (Švandovo divadlo, Divadlo Marie Zieglerové, Tylovo divadlo v Nuslích). Českému filmu herecky posloužila jen třemi rolemi v jeho němé éře: matka titulní hrdinky Pepči (S. Marwille) v dramatu V. Binovce Děvče z Podskalí (1922), představená sirotčince v Horňákově a Koebnerově dramatu Muž bez srdce (1923) a vdova Majerová a vychovatelka krásné cikánky Zorky (M. Jansová) v dramatu V. Kubáska Čarovné oči (1923).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!