V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PROCHÁZKOVÁ, Slávka/Jaroslava

Slávka/Jaroslava PROCHÁZKOVÁ (* 14. 7. 1912 Lvov, Ukrajina, † 22. 12. 1978 Praha)herečka a operní pěvkyně-sopranistka. Studovala v Praze dívčí reformní reálné gymnázium (1927–31) a absolvovala dramatické oddělení na Státní konzervatoři v Praze (1931). Soukromě se ve zpěvu školila u J. Konstantina a Tino Pattiera. Zprvu byla činoherní herečkou v pražské Uranii (1931–32), Městském divadle v Plzni (1932–34) a ve Východočeském divadle v Pardubicích (1934–35). Jako oblíbená subreta prošla pak až do konce války operetními i operními soubory v Praze (Velká opereta, Tylovo divadlo Nuslích), Olomouci a Českých Budějovicích. Po osvobození byla sólistkou pražské Velké opery 5. května (1947–49 hostovala v Rakousku, mj. ve Vídni), odkud přešla do Národního divadla (1948–73). Vládla průbojným hlasem a nalezla uplatnění hlavně v operách italských mistrů. Návštěvníci biografů ji poprvé spatřili v epizodce operetní zpěvačky v komedii V. Slavínského Rozkošný příběh (1936). Její další postavy před kamerou však již měly větší a dramatičtější rozměr: komtesa Kristina v Borského zfilmování div. dramatu F. A. Šuberta Jan Výrava (1937), dcera hospodáře Hájka (O. Čermák) ve vesnickém dramatu V. Wassermana Lidé pod horami (1937), služka na faře Kačka ve Vávrově zfilmování Mrštíkova románu Pohádka máje (1940) a služka u pražského advokáta Bezoušky (L. Boháč) ve Slavíčkově příběhu podle Raisova románu Pantáta Bezoušek (1941). Znárodněná kinematografie jí nabídla už jen menší roli paní Koudelkové v další komedii V. Slavínského Právě začínáme (1946) a po třicetileté přestávce postavu Háty v Kašlíkově film. verzi Smetanovy opery Prodaná nevěsta (1975).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!