V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PRINCOVÁ, Zuzana

Zuzana PRINCOVÁ provdaná Vášová (* 2. 7. 1946 Praha)  – herečka a zpěvačka; dcera operetního komika R. Prince. Zásluhou otce, který ji systematicky připravoval na uměleckou dráhu, začínala již v útlém věku na jevišti nuselského Divadla Na Fidlovačce. Se vstupem na taneční konzervatoř se roku 1960 stala členkou pražského kabaretního divadélka Paravan, kde hrála a zpívala snad ve všech inscenacích a literárních pásmech tohoto souboru. Některé písničky nahrála v rozhlase, televizi a na gramofonové desky. Jedinou hereckou zkušenost před kamerou jí přinesla úloha studentky Ireny Lomikarové, která s dalšími pěti spolužačkami z tajného spolku pronásleduje nenáviděného profesora matematiky (V. Huber) v povídce J. Menzela Zločin v dívčí škole ze stejnojmenného triptychu detektivních příběhů (1965). Roku 1966 se provdala do Dánska, kde v umělecké činnosti nepokračovala. Nejprve pracovala jako písařka v hudebním nakladatelství a nyní je ředitelkou jeho ekonomického a personálního oddělení.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!