V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PRCHLÍKOVÁ, Eva

Eva PRCHLÍKOVÁ (* 21. 12. 1919 Dvůr Králové nad Labem, † 15. 3. 2004 Southfield, Michigan, USA)  – herečka a pěvkyně. Od pěti let vyrůstala v Praze, kde studovala čtyři roky na karlínské reálce a půlroku na rodinné škole. Touha po divadle ji přivedla ke studiu herectví na Státní konzervatoři, po jejímž absolvování (1939) působila v Kladenském divadle, pražské Velké operetě, Tylově divadle v Nuslích (1941–44) a Českém národním divadle v Brně (1943–45). Ve druhé polovině 30. let vytvořila v patnácti melodramatických a komediálních filmech vedlejší a drobnější dívčí role, mezi nimiž se nacházejí převážně studentky a žačky (Sextánka, 1936; Irčin románek, 1936; Co se šeptá, 1938; Ideál septimy, 1938), ale i dcera z lepší rodiny (Andula vyhrála, 1938), švadlenka (Děvče z předměstí anebo Všecko příjde na jevo, 1939), modistka (Kdybych byl tátou, 1939) nebo dělnice v tiskárně (Osmnáctiletá, 1939). S filmem se rozloučila postavou písařky v projekční kanceláři z Holmanova dramatu Velká přehrada (1942). Bezprostředně po 2. světové válce odešla do USA, kde jako operní pěvkyně pod jménem Eva Likova účinkovala v New York City Opera (1949–59), později zpívala v Detroitu, New Yorku a Philadelphii.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!