V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PRCHALOVÁ, Anna

Anna PRCHALOVÁ rozená Švarcová (* 2. 4. 1900 Přelouč, † po 1948?)herečka; manželka herce B. Prchalem. Herecké profesi se upsala roku 1925 jako členka Českého divadla v Olomouci, kde poznala svého manžela, s nímž pak vystřídala řadu společných angažmá na venkově i v Praze. Hrála např. v Tylově divadle v Nuslích a Divadle Járy Kohouta U Nováků (1929–31), Divadle 5. května (1945–46) a nakonec v Divadle pracujících ve Zlíně (1947–48). Její herecký otisk v české kinematografii dokumentuje pouze trojice nepodstatných rolí: kuchařka Anna v melodramatu V. Kubáska Světlo jeho očí (1936), žena starosty a hospodského Zadáka (G. Hilmar) v dramatu L. Broma Skalní plemeno (1944) a matka ovdovělé Anežky Vašutové (B. Jurdová) v Kubáskově romantickém příběhu Portáši (1947).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!