V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PREISSOVÁ, Jindřiška Gabriela

Jindřiška Gabriela PREISSOVÁ rozená Jindřiška Žoudlíková, provdaná Hübschová (* 6. 8. 1926 Kyje u Prahy)herečka; matka herce V. Preisse. Jako šestnáctiletá začínala uměleckou dráhu v Dismanově dramatickém souboru a do počátku 50. let vystupovala ještě s Českým pěveckým sborem. Následně působila jako externí hlasatelka Čs. rozhlasu Praha (1950–57), asistentka režie, režisérka a konferenciérka v ČST (1955–57). K jevištní činnosti se vrátila jako členka Vesnického divadla, respektive Státního zájezdového divadla (1957–63). Herectví se nadále věnovala ve svobodném povolání výhradně před kamerou, kde debutovala epizodkou pacientky ve filmu K. Kachyni Naděje (1963). V téměř dvaceti filmech vytvořila drobné portréty asketicky vypadajících a přísně působících žen, jako byla např. manželka německého velkostatkáře Singerová opět u režiséra K. Kachyni (Ať žije republika, 1965), anebo kolegyně Růžena v jeho Směšném pánovi (1969). Byla také úřednice v Menzelových Skřiváncích na niti (1969), měštka ve Vávrově Kladivu na čarodějnice (1969), žena ministra železnic (A. Vachek) v Juráčkově Případu pro začínajícího kata (1969), teta Nováková v podobenství E. Schorma Den sedmý – osmá noc (1969), dáma v ojedinělém režijním počinu Ester Krumbachové Vražda ing. Čerta (1970), slečna Kristýna ve frašce Slaměný klobouk (1971) O. Lipského, komtesa v životopisném příběhu K. Kachyni Tajemství velikého vypravěče (1971), Gerda v Herzově Morgianě (1972), vychovatelka v Kovalově dětském snímku Družina černého pera (1973), úřednice v Tomanově dobrodružném filmu Ve znamení Tyrkysové hory (1977) a naposledy lékařka v Tomanově kriminálním dramatu Vražedné pochybnosti (1978). Na obrazovce si ojediněl zahrála v seriálu 30 případů majora Zemana (1974–79).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!