V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PREISSLEROVÁ, Růžena

Růžena PREISSLEROVÁ provdaná Steinerová (* 25. 7. 1932 Praha)  – herečka. Herecké vzdělání absolvovala na DAMU (1953) a jevištní praxi nastoupila jako členka zájezdového Vesnického divadla (1953–56). Po čtyřech sezonách v kolínském divadle znovu cestovala po vlasti se Státním zájezdovým divadlem. Roku 1962 získala angažmá v Městském oblastním divadle Mladá Boleslav, s jehož souborem se stala roku 1966 součástí nově vzniklého komplexu Divadla J. Průchy, respektive Středočeského divadla Kladno – Mladá Boleslav. Její hereckou přítomnost v české kinematografii dokumentují pouze drobné role kamarádky titulní hrdinky (J. Švorcová) v Blumenfeldově kriminálním dramatu Tereza (1961), Židovky Löwyové v Brynychově okupačním dramatu A pátý jezdec je Strach (1964) a ženy na plovárně v Rozmarném létu (1967) J. Menzela. Účinkuje též v rozhlase.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!