V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PRECHOVSKÁ, Mária

Mária PRECHOVSKÁ (* 21. 1. 1921 Trnava, † 5. 11. 1995 Bratislava)  – slovenská herečka. Kulturu a noblesu jejího hereckého projevu determinovalo studium v Reinhardtově divadelním semináři ve Vídni (1937–39) a mladické účinkování v Akademickém divadle v Trnavě (1944–45). Pak byla téměř pět desetiletí (1945–93) členkou činoherního souboru Slovenského národního divadla v Bratislavě. Namísto pozvolného vyzrávání přes úlohy naivek a epizodních rolí se úspěšně zmocňovala velkých postav z protilehlých pólů autorských poetik a žánrů. Její herectví vyrůstalo z realistických tradic, ale s moderním, nesentimentálním dramatickým výrazem. Zaujala také film. režiséry. Před kamerou debutovala hlavní ženskou postavu ošetřovatelky v lazaretu Katky v dramatickém příběhu malé skupiny partyzánů Bílá tma (1948), který natočil na Slovensku český režisér František Čáp. V dalších letech hrála menší charakterní role manželek a matek v několika slov. filmech, např. Kozie mlieko (1950), Previerka lásky (1956), posledná bosorka (1957), Panna zázračnica (1966), Rok na dedine (1967), Koncert pre pozostalých (1976) a Biela stužka v tvojich vlasoch (1977). Mnohem výraznější herecké příležitosti v široké škále ženských typů jí poskytla televize a rozhlas. Roku 1967 jmenována Zasloužilou umělkyní.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!