V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PRAŽSKÝ, Doďa

Doďa PRAŽSKÝ vl. jm. Antonín Slavíček (* 13. 6. 1892, † únor 1981)  – kabaretní herec a konferenciér; manžel zpěvačky Vlasty Cidlinové. Začínal roku 1912 v pražském kabaretu Bílá labuť u Karla Samce a další zkušenosti nabyl v různých kočovných společnostech. Od roku 1916 i po válce působil jako konferenciér u K. Samce a v kabaretu Parlament, kde se věnoval i režii. Roku 1921 řídil organizaci čs. kabaretiérů a byl ředitelem kabaretu Lucerna v Moravské Ostravě. Roku 1929 vedl spolu s O. Augustovou kabaret Komedia v Praze a během 30. let účinkoval v dalších pražských kabaretech (Kakadu, Lucerna). S dalšími umělci (K. Hašler, E. Šárková, V. Merten aj.) pořádal četné zájezdy. Za okupace (1942–43) se připojil k Souboru Petra Říhy, kterého pak nahradil ve vedení divadla, protože vlastnil koncesi k účinkování na venkově. Od roku 1945 byl obchodním ředitelem divadla v Podmoklech, čímž se vzdálil od film. ateliérů. Skládal také písňové kuplety. Poprvé si poměřil své herecké schopnosti s objektivem kamery ještě na sklonku němé éry jako syn školního inspektora Jírek, který ve Skřivánkově filmu Osud tří srdcí (1929) svedl a opustil průmyslníkovu dceru Jarču (Vlasta Marčanová). V deseti zvukových filmech pak hrál už jen malé role průvodce Čedoku (Šenkýřka U divoké krásy, 1932), film. autora (Lidé na kře, 1937), rozhlasového reportéra (Láska a lidé, 1937), číšníka (Kristian, 1939), pouťového vyvolávače (U svatého Matěje, 1939), barmana (Nevinná, 1939), komorníka (Muž z neznáma, 1939), vrchního v baru (Hotel Modrá hvězda, 1941), revizora záložny (Barbora Hlavsová, 1942) a skláře (Jarní píseň, 1944). Ve znárodněné poválečné kinematografii už žádnou roli na film. plátně nesehrál.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!