V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PRAVDA, Jiří

Jiří PRAVDA vl. jm. Čvančara (* 19. 6. 1916 Praha, † 30. 4. 1985 Londýn)herec; manžel herečky H. Bělské. Do šesti let vyrůstal v Lublani, kde měl otec drogerii. Obecnou školu vychodil na Zbraslavi, na gymnáziu v Praze začal hrát ochotnické divadlo, jemuž se věnoval jako vysokoškolák v Dramatickém studiu Čin. Po pěti semestrech studia medicíny přešel na farmacii. Začátkem roku 1940 byl jako studentský funkcionář zatčen gestapem a poslán do koncentračního tábora v Buchenwaldu. Cestou se mu podařilo z vlaku utéci a pod falešnými doklady na jméno Jiří Pravda zahájil profesionální hereckou dráhu. Zprvu působil u kočovné společnosti ředitele Lesíka (1940) a pak v zájezdovém Horáckém divadle s domovským sídlem v Třebíči (1941–43). Až do konce války byl členem Městského divadla Kladno. Roku 1945 byl Janem Škodou angažován do právě vzniklého Realistického divadla na pražském Smíchově, kde rozvíjel své vlohy charakterní, komické i konverzační (Don Juan, O myších a lidech, Velbloud uchem jehly, Veselé paničky windsorské, Večer tříkrálový, Škola manželů). Oporou této scény zůstal jen do roku 1948, kdy s manželkou z politických důvodů prozíravě zvolil emigraci, přestože měl od příští sezony nastoupit do činohry Národního divadla. V australském Melbourne založili vlastní div. společnost Tana a roku 1956 přesídlili do Velké Británie, kde se pod jménem George Pravda prosadil jako všestranný charakterní herec na jevištích prestižních divadel (Globe Theatre, Old Vick, Haymarket Theatre, Hamstead Theatre, Oxford Playhouse), v televizi (především seriály, např. Já Claudius/I, Claudius, 1976) a ve filmu, nejčastěji ve válečných dramatech a dobrodružných žánrech (např. bondovka Thunderball, 1965). Filmoval po celém světě, dokonce i v Hollywoodu, s renomovanými režiséry Johnem Hustonem (The Kremlin Letter/Kremelský dopis, 1969), Richardem C. Sarafianem (Další muž/The Next Man; 1976), Peterm Hyamsem (Ve válečném konfliktu/Hanover Street, 1979) a Clintem Eastwoodem (Firefox, 1982). Spolupracoval s českým vysíláním rozhlasové stanice BBC. První zkušenosti před kamerou získal už v Československu v prvních poválečných letech. Debutoval rolí gestapáka v Čápově válečném dramatu Muži bez křídel (1946). Hrál v krátkých a osvětových filmech Svátek matek 1945 (1946) a Žijí mezi námi (1948). Mihl se v komedii M. Friče Polibek ze stadionu (1947) a v Sádkově a Radokově secesní komedii Parohy (1947) představoval souseda věštkyně Sybily (N. Gaierová). Největší příležitost dostal ve vedlejší roli disponenta Kavana v Gajerově detektivce Křížová trojka (1948), jednoho z trojice zlodějů (B. ZáhorskýE. Linkers), jejichž plánovanou krádež vzácného šperku překazí dva učni (A. ŠůraS. Fišer). Režisér František Čáp ho obsadil do menší role div. herce v psychologickém filmu Křižovatky (1947), který však zůstal nedokončen. Jeho nedokončené rukopisné vzpomínky Přijeli herci – zavřete slepice publikovala Hana Pravdová v memoárové knize Krátké povídky z dlouhého života (1999).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!