V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PRACHAŘOVÁ, Jana

Jana PRACHAŘOVÁ rozená Kalistová (* 7. 12. 1937 Pardubice)loutkoherečka; dcera divadelního režiséra Karla Kalisty (1890–1954) a herečky L. Želenské, manželka herce I. Prachaře, matka herce D. Prachaře, babička herce J. Prachaře. Z matčiny strany pochází ze slavné herecké rodiny Želenských. Vyrůstala v div. prostředí a hned po základní škole nastoupila jako elévka do pražského divadla Sluníčko, kde pak zůstala čtyři roky v angažmá. Později vystudovala loutkářskou katedru na DAMU a nastoupila do loutkoherecké skupiny ČST, kde setrvala pětatřicet let (vodila např. sojku v oblíbeném cyklu večerníčků Krkonošské pohádky). Ačkoliv její spolupráce s filmem nebyla rozsáhlá, její herecké příspěvky se týkaly závažných a klíčových filmů čs. kinematografie: manželka řezníka Šidláka (I. Prachař) v Brynychově okupačním dramatu A pátý jezdec je Strach (1964), řečná manželka mlčenlivého a trochu odtažitého muže (E. Schorm) v groteskním podobenství O slavnosti a hostech (1966) J. Němce, matka školáka Saši Tichého (R. Skamene), malého hrdiny na útěku z domova v dramatu Štěpána Skalského Útěk (1967), prodavačka v Hanibalově prázdninovém milostném příběhu pro mládež Malé letní blues (1967), učitelka dějepisu ve Valáškově a komedii K. Kachyni Naše bláznivá rodina (1968), manželka sedláka Pavelky (I. Prachař) v povídce Věrnost z poetického triptychu E. Schorma Psi a lidé (1971), zdravotní sestra v komedii Hra o jablko (1976) V. Chytilové a manželka předsedy JZD Kadlece (J. Bláha) v příběhu z moravského venkova H. Bočana Tvář za sklem (1979). Najdeme ji i v titulcích oblíbených večerníkovských Krkonošských pohádek, ale tentokrát jako loutkoherečku. Na obrazovce si zahrála v tv. inscenaci Král a zloděj (1991).

 

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!