V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PRAGER, Jiří

Jiří PRAGER (* 9. 1. 1951 Praha)herec. Od roku 1984 hrál krátce v Krajském divadle Kolín. Před film. kamerou se objevil jen párkrát v 70. a 80. letech, mj. jako brýlatý tanečník v komedii Můj brácha má prima bráchu (1975), spolužák (Běž, ať ti neuteče, 1976), vojín Evžen Kocourek (Kluci z bronzu, 1980), barman (Jak básníci přicházejí o iluze, 1984), Láďa (Druhý tah pěšcem, 1984) a naposled čumil ve Faltýnově povídce Úraz z triptychu Figurky ze šmantů (1987). Zároveň namluvil polské herce, představitele hlavních hrdinů: Marka Kondrata (Dvojí svět hotelu Pacifik,1975) a Zbigniewa Suszyńského (Stín kapradiny, 1984). Jindy propůjčil hlas kolegům i nehercům: Radimu Hložkovi (Křehké vztahy, 1979), J. Roštínskému (Za humny je drak, 1985) či Ivanu Podobskému (Straka v hrsti, 1983, 1988). Vzácným hostem byl i na obrazovce (Bratři Kipové, 1979; Albert, 1985; Chytit vítr, 2001; seriál Pohádky z lesa 2001). Zato od 80. let patřík nejvytěžovanějším dabérům animovaných i hraných filmů (mj. mluví za Woodyho Allena, Rowana Atkinsona, Dustina Hoffmana, Al Pacina, Dannyho DeVitta ad.). Sytý a příjemně zabarvený hlas, který umí modulovat, využil jak v rozhlase, tak k namluvání audionosičů (mj. Kmotr). Je pravnuk spisovatele Aloise Jiráska.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!