V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

POZNÍK, Ludvík

Ludvík POZNÍK (* 27. 4. 1934 Praha)  – herec. Absolvoval herectví na DAMU (1956) a pět sezon byl členem souboru zájezdového Vesnického divadla. Od roku 1961 působí jako herec ve svobodném povolání. Ve filmu se uplatňuje od počátku 70. let jako představitel epizodních rolí, často nacistických důstojníků (Počkám, až zabiješ, 1973; Sokolovo, 1974; Svítalo celou noc, 1980; Až do konce, 1984), ale i vojáků jiných armád (Signum laudis, 1980). Z jeho dalších postav, které lze aspoň charakterizovat profesí, činností nebo společenskou pozicí, jmenujme zahraničního obchodního zástupce (Svědectví mrtvých očí, 1971), generála policie (Klíč, 1971), barona Wurmelhelma (Hráč, 1972), Chamberlainova tajemníka Duglasse (Dny zrady, 1973), poslance (Dvacátý devátý, 1974), četníka (Mys Dobré naděje, 1975), novináře (Dům na Poříčí, 1976), Leimana (Osvobození Prahy, 1976), řidiče náměstka předsedy vlády Petra Zenkla (Vítězný lid (1977), vedoucího zeleniny (Bizon, 1990) a prodavače (Blázni a děvčátka, 1989). Objevil se ještě ve filmu Anděl svádí ďábla (1988), jako lampasák v Sirového vojenské retrokomedii Černí baroni (1992) a v epizodce komedie D. Kleina Konec básníků v Čechách(1993). Na obrazovce ho diváci mohli vidět v seriálech (Případ pro zvlášní skupinu, 1989; Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Mladý Indiana Jones, 1992) a filmu Klauni a vlastenci (1991).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!