V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BROTHÁNEK, Ladislav

Ladislav BROTHÁNEK (* 26. 5. 1937 Praha)  – herec. Svou profesionální jevištní činnost zahájil počátkem 60. let v Městském divadle Kladno a následovala angažmá v Hudebním divadle v Karlíně (1963–68), Těšínském divadle (1968–69) a Krajském divadle Příbram. První příležitost před kamerou mu poskytl slov. režisér Ivan Balaďa, v jehož naturalisticky stylizované adaptaci Čechovovy povídky Archa bláznů (1970, 1990) ztělesnil mohutného Jefrima, pomocníka v zchátralém špitálu. K filmování se pak dostal už jen velmi zřídka a výhradně v epizodních rolích robustních chlapíků: šofér (Holky z porcelánu, 1974), hromotluk (Princ a Večernice, 1978), výčepní (Vražedné pochybnosti, 1978), pan Formánek (Jako zajíci, 1981), požárník (Matěji, proč tě holky nechtějí?, 1981), řezník (Putování Jana Amose, 1983). Jeho asi největší film. rolí se stal vedoucí pionýrského tábora přezdívaný Bizon v Trojanově hořké komedii Pějme píseň dohola (1990). Zahrál si v dalších filmech (Proč?, 1987; Vrať se do hrobu, 1989; Něžný barbar, 1989) i v tv. seriálech (Sanitka, 1984; Dobrodružství kriminalistiky, 1989 a Největší z Pierotů, 1990).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!