V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

POŠÍVALOVÁ, Monika

Monika POŠÍVALOVÁ rozená Pachnerová (* 4. 9. 1943 Beroun)herečka; manželka divadelního režiséra Zdeňka Pošívala (* 1937). Začínala jako elévka v pražském Divadle Jiřího Wolkera (1960–62), pak prošla oblastními divadly v Šumperku (1962–63), Gottwaldově (1963–65) a Ostravě (1965–69), než zakončila div. činnost v souboru Divadla na forbíně v pražské Malostranské besedě (1969–70). Její intenzivnější spolupráce s filmem proběhla v první polovině 60. let, kdy vytvořila několik vedlejších i hlavních postav dívek na prahu dospělosti: tajně provdaná dcera Věra ve Skalského rodinné kronice Černá dynastie (1962), Vlasta v Novákově vesnickém dramatu Zelené obzory (1962) a těhotná Věra Petráková v Hanibalově dramatu Život bez kytary (1962). Po letech se znovu objevila v několika filmech: jako technička ve Skalského psychologickém příběhu Hřiště (1975), paní Makovská v Traplově Velkém přání (1981), manželka vrtače geologického průzkumu Šišky (V. Hrabánek) ve Schmidtově kriminální komedii Podfuk (1985), žena-vězenkyně v Hollého dramatu ...nebo být zabit (1985) a zatím naposled si na film. plátně zahrála v Krejčíkových Vracenkách (1990). Uplatnila se rovněž před tv. kamerou v seriálu Malý pitaval z velkého města (1982, 1986)a ve filmech (Uloupené dětství, 1987; Bude řeč o penězích, 1988; Někdo schází u stolu, 1988; Dáma a smrt, 1992). Poté se před kamerou zatím neobjevila.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!