V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

POSTRANECKÝ, Karel

Karel POSTRANECKÝ (* 7. 2. 1898, Praha, Rakousko-Uhersko, † 4. 11. 1974, Praha)  – herec. Od poloviny 20. let hrál v Divadle Vlasty Buriana, působil ve Frejkově experimentální scéně Moderní studio (1929) a koncem 30. let nalezl útočiště v souboru Lidové scény. Jeho film. kariéra, která proběhla v letech 1931–42, zahrnuje 66 epizodních rolí, nejčastěji vojáků různých hodností (Miláček pluku, 1931; Lelíček ve službách Sherlocka Holmese, 1932; Pobočník Jeho Výsosti, 1933; Neporažená armáda, 1938), strážců zákona (Vražda v Ostrovní ulici, 1933; V cizím revíru, 1934; Studujeme za školou, 1939; Ulice zpívá, 1939; Druhá směna, 1940; Hotel Modrá hvězda, 1941), pedagogů (Před maturitou, 1932; Pozdní máj, 1934; Sextánka, 1936; Škola základ života, 1938), lékařů (Ať žije nebožtík, 1935; Jeden z milionu, 1935; Manželství na úvěr, 1936; Vdovička spadlá s nebe, 1937), úředníků (Nezlobte dědečka, 1934; Krb bez ohně, 1937; Děti na zakázku, 1938), hostinských a vrchních (Komediantská princezna, 1936; Cestou křížovou, 1938; Svatební cesta, 1938; U svatého Matěje, 1939), komorníků a tajemníků (Armádní dvojčata, 1937; Ducháček to zařídí, 1938; Bílá vrána, 1938) a vrátných (Tři kroky od těla, 1934; Divoch, 1936; Za tichých nocí, 1940).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!