V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

POSTLER, Alexandr

Alexandr POSTLER (* 24. 10. 1937 Praha, † 15. 8. 1996 Ostrava)  – herec, divadelní režisér a malíř; manžel herečky Jany Postlerové (* 1943) a otec herců S. Postlerové a Alexandra Postlera ml. (* 1962). Výtvarné vlohy ho přivedly ke studiu na střední průmyslové škole grafické na Hollarově náměstí v Praze, pak absolvoval herectví na DAMU (1960) a po šesti sezonách v plzeňském Divadle J. K. Tyla odešel do Ostravy, kde působil v Divadle Petra Bezruče (1966–72), a od roku 1972 byl členem Státního divadla. Zájem filmařů o jeho herecké schopnosti trval jen krátce, když v první polovině 60. let vytvořil několik vedlejších postav mladých mužů: popravený student Karel Moučka v dramatu J. Krejčíka Vyšší princip (1960), traktorista Jirka Koutný v Novákově komedii Žalobníci (1960), družstevník Véna v Krškově povídce Optimista z triptychu Místo v houfu (1964). Objevil se i v seriálu ostravského studia ČST Kamenný řád (1976). Vedle jevištní tvorby se věnoval malířství.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!