V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

POSPÍŠILOVÁ, Libuše

Libuše POSPÍŠILOVÁ (* 2. 8. 1923 Habrovany, okres Vyškov, † 18. 6. 2013 Praha)  – herečka a televizní dramaturgyně. Ještě než absolvovala herectví na Státní konzervatoři v Brně (1946), účinkovala v Městském divadle mladých v Brně. Pak vystřídala angažmá na oblastních scénách v Přerově, Hranicích a Olomouci, než se stala členkou vinohradského Ústředního divadla čs. armády (1951–63). Počátkem 50. let vytvořila také několik film. rolí, z nichž vynikají především postava pyšné dcery bohatého stavitele Dadly Rubešové ve Steklého dramatu podle Olbrachtova románu Anna proletářka (1952) a úloha imperialistické záškodnice Lili Burdové v Cikánově budovatelském dramatu Výstraha (1953). Na film. plátno se vrátila až po 30 letech, když ji V. Chytilová obsadila do výrazné role podnikové šéfky v satiricky vyhrocené moralitě na motivy Brdečkovy povídky Faunovo velmi pozdní odpoledne (1983). Objevila se ještě ve filmech Volná noha (1989), Vyžilý Boudník (1990) a Ještě větší blbec, než jsme doufali (1994). Od roku 1963 působila jako scenáristka a dramaturgyně v Čs. televizi Praha, kde se během normalizace podílela např. na populárním cyklu Bakaláři.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!