V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

POSPÍŠILOVÁ, Alena

Alena POSPÍŠILOVÁ (* 193? Praha)dětská filmová herečka. Narodila se a vyrůstala v pražském Braníku, kde měl její otec továrničku na těstoviny. Ve druhé polovině 30. let hrála ve čtyřech filmech malé dcerušky hlavních hrdinů, které představovali N. Gollová v Krňanského melodramatu Bezdětná (1935), Z. KabátováB. Záhorským v sentimentálním příběhu V. Binovce Bláhové děvče (1938), J. Marvan v komedii Č. Šlégla Teď zas my (1939) a O. KorbelářM. Grossovou v dramatu L. Broma Tulák Macoun (1939). Jevištní hereckou průpravu si osvojovala jako členka souboru Pražského dětského divadla M. Mellanové. Po válce se objevila na plátně ještě v úlohách studentky Věry v komedii V. Slavínského Dnes neordinuji (1948), dcery velkostatkáře Rouska (J. Seník) v Sádkově komedii Červená ještěrka (1948) a naposled jako Yvetka, schovanka houslisty Pavla Sedloně (Z. Dítě), ve Fričově parodii Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář (1949). Její další osudy se nepodařilo zmapovat, ale leccos napovídá "buržoazní" původ, dcery továrníka. Jisté je, že šlo o její poslední účinkování před kamerou.

 

 

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!