V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

POSPÍŠIL, Michal

Michal POSPÍŠIL užívá jméno Michael Wellner-Pospíšil (* 15. 2. 1955 Praha)  – dětský herec, scenárista, režisér dokumentárních filmů, publicista a kulturní činitel; syn organizačního činitele Filmexportu Ladislava Pospíšila (1910–1994). S filmem se seznámil už v dětských letech, kdy hrál malé okaté kluky v řadě filmů významných režisérů, např. družstevníkova synka Josku v Jasného pohádkové satiře Až přijde kocour (1963), a zejména Jakoubka Kurku, jednoho z pětice pražských chlapců, kteří v Zemanově verneovské fantazii Ukradená vzducholoď (1966) podnikli dobrodružnou výpravu do exotických krajin. Současně ve filmech Když má svátek Dominika (1967) a Naše bláznivá rodina (1968) účinkoval jiný chlapec téhož jména. V dospělejším věku se na plátně mihl v Hoblově hudební komedii Třicet panen a Pythagoras (1973) a jako traktorista, předávající v úvodní scéně Lipského komedie Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974) smolařskému Františku Koudelkovi (L. Sobota) traktor. Vystudoval dokumentární film na FAMU (1974–80) a absolvoval půlroční stáž na film. oddělení Nové Sorbonny v Paříži. Od počátku 80. let žije trvale ve Francii, kde dlouho vyučoval střih a režii na Institut National d’Audiovisuel. Pro francouzskou televizi natočil desítky zakázkových a výukových filmů, pravidelných pořadů a seriálů. Uplatnil se i jako scenárista hraných filmů. Z jeho děl vzbudil pozornost středometrážní dokumentární film Dialogues avec Paris (Dialogy s Paříží) o zahraničních umělcích (Jiří Mucha, Irena Dědičová, Kenzo, Ivry Gitlis ad.) žijících a tvořících v Paříži. Své organizační a diplomatické schopnosti prokázal ve funkci ředitele Českého centra v Paříži (2000–07). Příležitostně publikuje články o filmu v českém tisku.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!